10 listopada DH Zawisza Czarny wzięła udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które jak każdego roku odbyły się na placu przy Pomniku Czynu Zbrojnego w Głubczycach. Przed apelem mogliśmy zobaczyć program artystyczny przygotowany przez uczniów SP 1 w Głubczycach pod kuratelą dh Józefa Kaniowskiego. W apelu wzięły udział władze samorządowe powiatu i gminy, przedstawiciele związków kombatanckich, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, harcerze oraz asysta honorowa 10 Opolskiej Brygady Logistycznej z Opola. Po oficjalnych wystąpieniach, wręczeniu Herbów Głubczyc, odznaczeń i wyróżnień odczytano Apel Poległych i oddano salwę honorową. Następnie delegacje zaproszonych gości i harcerzy złożyły kwiaty pod pomnikiem. Po zakończeniu apelu odbyło się spotkanie z kombatantami, władzami samorządowymi, dowództwem przybyłych jednostek wojskowych i instruktorami Hufca Głubczyce w Domu Kultury. Był to moment sprzyjający zawarciu nowych znajomości, bliższemu poznaniu się i zaplanowaniu dalszych działań. Jesteśmy dumni z siebie, że pamiętamy i mogliśmy oddać cześć i hołd Polakom, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny.

pwd. Lidia Grządziel